La doma inicial

És la base sobre la qual es construirà tot allò que se li demanarà al poltre al llarg de la seva vida esportiva. Per doma inicial entenem aquella doma que ensenya el poltre les normes i l’ordre del maneig i de la munta per primer cop en la seva vida. Tant si se li ensenyarà doma clàssica, com salt, com vaquera o western, és necessari establir una base, uns fonaments, sobre els quals poder-hi afegir tot allò que li vulguem ensenyar. Aquesta base es construeix en la doma inicial.

Leer más