Disseny

Aquest disseny està fet en base als requeriments d’un recorregut aproximat de 7 Km.

A part de la Línia de Sortida i de la Línia d’Arribada, hi ha marcat el Control de Fi d’Itinerari i quatre Controls de Trams. No hi ha marcat cap Control de Pas.

És un recorregut curt i fàcil, adequat a un nivell d’iniciació.

Estadístiques, distàncies i velocitats

Distancia projectada:6.778 km
Distancia amb altures:6.868 km
Altura màxima: 287 m
Altura mínima: 31 m
Altura de la sortida: 30 m
Altura de la arribada:51 m
Guanya des de la sortida: 256 m
Desnivell sortida-arribada: 21 m
Desnivell màxim: 256 m
Ascensió acumulada: 399 m
Descens acumulat: 380 m
Max pendent: 22.2 %
Min pendent:-24.6 %


Km.S.: 
Km. de sortida de cada punt o tram, expressat en m.
D.Tram:  Distància del tram, expressada en m.
D.Acu.: Distància acumulada, expressada en m.
V.: Velocitat, expressada en Km/h.
Temps: Temps mínim calculat en base a la distància i la velocitat
T.Acu.: Temps acumulat entre cada tram.

Línies i controlsKm.S.D.TramD.Acu.V.TempsT.Acu.
S – Línia de Sortida01.7801.780617’48’’17’48’’
C1 – Control Tram 11.7801.9303.710523’10’’40’58’’
C2 – Control Tram 23.7109704.68069’42’’50’40’’
C3 – Control Tram 34.6801.3306.010515’58’’66’37’’
C4 – Control Tram 46.0108606.870510’19’’76’56’’
F – Control Fi Itinerari6.8703807.25054’34’’81’30’’
A – Línia d’Arribada7.250  


Al tractar-se d’un TREC* és recomanable que la velocitat de sortida sigui igual o inferior a 6 Km/h.

Per calcular el temps mínim total que un participant pot trigar en fer el recorregut POR, haurem de sumar 5’ a cada tram. Es a dir, si el temps òptim del recorregut és de 76’56’’, el primer participant, si fos el primer en arribar a cada punt de control i s’ajustés al temps òptim, trigaria per fer tot el recorregut 96’56’’. Per arribar a la línia d’arribada 101’30’’.

Vistes en 3D

Altures