L’entrenador ha de ser capaç de formar a genets integrals que dominin, no solament la tècnica que es necessita per assolir un recorregut de cros, sinó també que siguin capaços de executar exercicis de precisió i calma. Els cavalls de TREC han de ser capaços de brindar tota la potència i impulsió requerida per saltar i a continuació, baixar les seves pulsacions per afrontar exercicis que requereixen de molta concentració i tranquil·litat.

En moltes disciplines està completament dissociat el treball a la mà del treball muntat. El treball a la mà, que forma part més del maneig del cavall i de la seva preparació física, molts cops està delegat a un mosso o auxiliar. En aquesta disciplina, és imprescindible que sigui el propi genet qui realitzi totes les tasques. De fet, el seu èxit o fracàs vindrà determinat per la suma de totes les seves capacitats. Un genet que sigui bon saltador però que no sigui capaç de transmetre tranquil·litzat, penalitzarà en les proves de calma i precisió. Al contrari, un genet que salti malament o que no tingui acostumat al seu cavall a saltar, penalitzarà en aquests tipus de dificultats.

Per tant, l’entrenador haurà de preparar als genets en tots aquests tipus d’exercicis i haurà de proposar tasques que molts cops implicaran la reeducació dels genets i dels cavalls, com per exemple, portar al cavall de la mà amb calma i sense trencament del ritme, ensenyar als alumnes a que pugin als seus cavalls a un remolc, ensenyar als alumnes a cóm han d’entrenar als seus cavalls per tal de que passin obstacles naturals, primer a la corda i després muntats, per exemple, fent laboratoris de salt, etcètera.

Tot i que el nivell de salt requerit per a genets d’un estel no implica la superació d’obstacles superiors a 50cm, la varietat dels tipus de dificultats que es poden trobar en un recorregut de TREC obliguen a treballar molt la confiança mútua, entre genet i cavall i l’adaptabilitat del cavall.

Per concloure, es pot resumir que de la mateixa forma que el genet de TREC ha de ser un genet complet, l’entrenador de TREC també ho ha de ser. Molt al contrari que en altres disciplines, on la base de l’entrenament és la mecanització tècnica de les tasques motores del genet i del cavall, prescindint de la part psicològica i de maneig, en el TREC, l’entrenador ha de transmetre als seus alumnes coneixements sobre etologia, maneig, entrenament del cavall i tecnificació del genet. Per això, podrà fer servir exercicis extrets de la doma natural, com poden ser jocs de Parelli, combinats amb altres tipus d’exercicis tradicionals de munta en pista.